Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
+36-70-546-6632
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

Garancia, jótállás

Jótállás

Szavatosság és jótállás: javítás, csere és a vételár visszafizetése:

"Ha az Ön által az Európai Unióban vásárolt termék hibás, nem úgy néz ki, vagy nem úgy működik, ahogy azt megvételre kínálták, a kereskedőnek kötelessége azt ingyen megjavíttatni vagy kicserélni, illetve a termék vételárát Önnek visszafizetni, vagy árengedményt adni. Egyes uniós országokban Önnek azonnal felajánlják, hogy válasszon a négy lehetőség közül. Rendszerint azonban csak akkor kérheti a vételár teljes vagy részleges megtérítését, ha a javítás, illetve a csere nem lehetséges vagy nem ésszerű."

1. Az áru cseréjére akkor van lehetőség:

- ha a megrendelt termék hibás, vagy igényeinek nem megfelelő (ezt, a csomag kézhezvételétől számítva 3 munkanapon kell jeleznie),

- ha szállítás során megsérült a termék.

-vagy a termék Önhibán kívül ment tönkre. A terméket ez esetben a gyártó vagy forgalmazó által bevizsgáltatjuk és amennyiben gyártási hiba történt a terméket természetesen ingyenesen eljuttatjuk Önhöz amilyen hamar csak tudjuk!

Ebben az esetben a csomag szállítási díját mi álljuk, ha a termék cseréjét 3napon túl jelenti be, ha ezt meghaladja, a szállítási díj Önt terheli.

Ebben a két esetben cseréljük az árut, vagy igény szerint visszatérítjük a termék vételárát. (számla ellenében)

2. A KERTI-PARTY webáruházban  termékeink úgy lettek összeválogatva, hogy 100%-ig megbízható az évek alatt kitapasztalt Tradicionális vagy Modern termékeket vegyen kézbe majd, termékhiba előfordulhat hiszen nincs olyan tárgy ez esetben termék melyre bármilyen fizikai hatás ne hathasson, ezért kérem bármi történjen , próbáljuk meg barátságos módon megoldani a termék cseréjét! A termékhez a nevem adom! Mely alatt azt is értem, hogy biztosan nem fog csalódni bennünk,még ha komplikáció is lép fel :)

3. A megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok bizonyítottan hibásak, ezt a termék telephelyünkre visszakerülése utáni felülvizsgálat gyártó és a mi tapasztalatunk után tudunk felülbírálni.

4. A KERTI-PARTY webáruház az általa kínált árukra terméktípustól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.     

5. A kötelező jótállást előíró hatályos jogszabályok:az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

                    A kormányrendelet az oldal végén elolvasható!  

6. Vételár megtérítés vagy csere esetén, kizárólag, csak a hiánytalan csomagolású, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása után vagyunk kötelesek a teljes vételárat megtéríteni a vásárló részére.

7. Minden esetben kérjük a nyugtát (számlát), vagy jótállási papírt visszaszolgáltatni a termékkel együtt.

8. A tőlünk telhető legnagyobb gondosság ellenére sem garantáljuk, hogy a technikai adatok nem hiányosak vagy tartalmaznak hibát. A gyártó előzetes bejelentés nélkül változtathat a specifikáción, a terméken, vagy annak csomagolásán. Mivel a helytelen technikai adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik kártérítési igény alapját, kétségei esetén kérjük keresse fel  minket. Tegye fel kérdését a termékről!

 

Elállási Jog:

A kedves vásárlónak abban az esetben tudjuk az elállási jogát biztosítani és a vételárat visszaküldeni, amennyiben a termék jó állapotban, az eredeti dobozában, a számlávalmellékelve kerül vissza hozzánk.

Elállási jog esetén nem áll módunkban a visszaérkezett áru szállítási költségét kifizetni a vásárló részére.

Elektronikus számlaprogramunk úgy működik, hogy :

-  Eredeti számla+érvénytelenített számlával tudjuk lekönyvelni az összeget, így az el nem adott termék után nem fizetünk  ÁFÁT az állam részére.

Az Európai Bizottság 10 fogyasztóvédelmi alapelve között található a következő, 6. pont: " A fogyasztók esetenként meggondolhatják magukat". Kérdés persze, hogy mit jelent az "esetenként". A hazai és az uniós jogszabályok is csak azokat a fogyasztókat védik, akik üzleten kívül (pl.: házaló kereskedés, szervezett árubemutatók), vagy távollévők között (pl.: interneten, katalógusból, stb.) kötnek fogyasztói szerződéseket. Ezekben az esetekben tagállamonként eltérő ideig indokolás nélkül elállhat a fogyasztó a szerződéstől, azaz meggondolhatja magát. Alapesetben Magyarországon 8 munkanap ez a határidő. Ilyenkor nem lehet kérdés, apelláta, a kereskedőnek vissza kell fizetnie a vételárat!

-  A vásárlónak 8 napja van, hogy a terméktől bármilyen okból kifolyólag elálljon, ezt 3 napon belül jeleznie kell számunkra!

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?

-  Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, kivéve, ha az eladó vállalta e költség viselését, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, visszatéríteni. Amennyiben azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő, drágább kiszállítási módot (pl: expressz kiszállítás) választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.

Hogyan történik a fogyasztónak visszajáró összeg kifizetése?

- A vállalkozás a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. Fontos azonban tudni, ebből adódóan a fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

ADATVÉDELEM:

A regisztrálók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

  

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1. § (1)1 Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

2. § (1) A jótállás időtartama egy év.

(2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.

(2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

a) a forgalmazó nevét és címét,

b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,

c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét,

d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,

e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

b) a hiba okát és a javítás módját,

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

Telefon:+36-70-546-6632

Elérhetõségek